Tandläkartips

Tandläkartips | Allt du vill veta om tandläkare

Rädd för tandläkaren – så här kan du göra

Tandläkarskräck är mycket vanligare man tror. Mer än hälften av alla vuxna upplever obehag när de ska till tandläkaren. 5 procent av dessa har så stark rädsla att den kallas för "tandläkarfobi". Denna upplevelse är jämnt fördelad inom det svenska folket och delas av både män och kvinnor, yngre som äldre.

Stor kompetens bland Sveriges tandläkare

"Idag finns det gott om hjälp, tandläkare utbildas inom tandläkarskräck och hjälp finns för den som känner stark oro inför tandläkarbesöket."

Anledningarna till tandläkarskräck kan vara många. I många fall handlar det om ett enskilt tandläkarbesök som har orsakat obehag och utlöst en reaktion, men det finns även andra händelser som kan påverka. En vanlig gemensam nämnare för personer som lider av tandläkarskräck är att man träffat flera tandläkare om inte hållit vad de har lovat. Deras metoder har på förhand marknadsförts som smärtfria, men dessa löften har inte infriats. Då är det lätt att tappa tilltro till vården och bli allt mer skrämd. Till slut så vägrar den drabbade helt och hållet gå till tandläkaren och därmed är tandläkarskräcken fullt utvecklad.

Tandvårdsskräck ett stort problem

Tandläkarfobi skapar en hel del krångel för den drabbade. Inte minst uppkommer en skam för att inte agera rationellt – att man trots bekymmer inte klarar av att ta hand om sin tandhälsa på ett adekvat sätt. Detta blir ytterligare en börda som läggs på den ångest och den panik man redan känner inför tandläkarbesök.

Om man sedan som följd av skräcken får problem med tänderna så uppstår lätt en social fobi – personen skäms över sina tänder och kan till råga på allt drabbas av social isolering. Oro för att visa tänderna, brista ut i ett leende eller till och rädsla för att tänder ska falla ut när man är ute bland folk eller umgås med familj och vänner. Tandvårdsskräck leder lätt till en ond cirkel som bara förvärrar situationen mer och mer med tiden.

Flera sätt att få bort tandläkarskräck

Det finns ett flertal sätt att motverka denna i långa loppet mycket negativa fobi. Narkos kan vara en mycket handgriplig metod, när man sover för ju inte skräcken något utrymme. Lustgas, olika lugnande läkemedel och psykoterapi är andra metoder som har visat sig vara till stor hjälp för personer som har problem med tandläkarskräck.

Det är viktigt är att man planerar sin tid för att hinna med terapin, för det behövs i de flesta fall ett flertal besök, ofta 6-8 träffar plus samtal med tandläkare. Dessa träffar syftar till att ge patienten en nystart för tandvård med hjälp av positiva erfarenheter.

Så går det till hos psykoterapeuten

När tandvården inleds i samband med denna terapi är det viktigt att gå försiktigt tillväga. När behandlingen är klar så ska patienten kunna gå till tandläkaren utan några speciella hjälpmedel. Viktigt är att du går till legitimerade yrkesutövare, oavsett om det handlar om tandläkare, psykologer eller psykoterapeuter. När behandlingen är klar kan du själv välja om du vill fortsätta hos tandläkaren som hjälpte dig eller gå hos en annan tandläkare.

Borsta tänderna två gånger om dagen och ät inte så mycket sött! Bra tips, men riktigt så enkelt är det inte. Vill du veta mer om tandvård så är tandläkartips.se bloggen som du ska läsa!

Här kan du läsa det mesta om tandläkare, tandhygienister, implantat och hur du på bästa sätt tar hand om dina tänder och mycket annat. Allt du behöver för att hålla karius och baktus borta.