Tandläkartips

Tandläkartips | Allt du vill veta om tandläkare

Bristen på tandläkare oroar

Tandläkare är en bristvara i dagens Sverige och inte mycket tyder på att detta kommer att lösas inom den närmaste framtiden. Det finns två stora anledningar till varför det idag syns en tandläkarbrist: vår demografi och det faktum att många verksamma tandläkare närmar sig åldern för pension. Det här slår split i vårt samhälle.

Det senare är ett påstående som riskerar att bli en het potatis i framtiden - och som redan nu börjar närma sig väldigt varma temperaturer. Det handlar nämligen om stad och land, norr och söder och om den urbanisering som sker i vårt land. Gällande tandläkare så kan du nämligen ställa frågan om det finns en brist på sådana i Stockholm och enbart mötas av förvirring.

I Stockholm finns det tretton tandläkare på ett dussin - där finns det inga problem för invånarna att få en tid och en undersökning utförd. Ställer du däremot samma fråga i Norrland så kommer svaret att vara det motsatta: där har det varit en påtaglig brist på tandläkare under en lång tid. Det föder frustration - men även viss kreativitet.

Det senare innebär att många mottagningar i Norrland trollar fram lösningar som går utanpå hur det normalt ser ut då man besöker en tandläkare. Man arbetar mer som ett lag och där en tandläkare har det övergripande ansvaret medan sköterskorna är de som exempelvis sköter undersökningar och diagnostiserar under ledning och guidning från tandläkaren. Det ger effektivare och smartare flöden i verksamheten. Något som också, som sagt, behövs.

Frågar man en tandläkare i Norrland om denne skulle behöva några nya kollegor så är det inte omöjligt att höra att det skulle vara välkommet med inte en, inte två utan tio nya tandläkare. Ser man dessa siffror så förstår man också vilken påfrestning som åligger dessa mottagningar.

Många tandläkare går i pension samtidigt

År 2015 så fanns det i Sverige 7800 tandläkare. Av dessa så var 2600 i åldern mellan 55-64 år. Därtill så arbetade ungefär 700 stycken trots att de egentligen kunnat välja att pensionera sig. Det är alltså fem år sedan och även om det tillkommit nya tandläkare så kan man se att det är ytterst problematiskt: återväxten är inte tillräcklig. Till detta så ska vi även nämna att Sverige har en växande befolkning - vi blir fler för varje år som går och det skapar nya behov. Invandring, längre livslängd och ett ökat barnafödande bidrar till att vårt land blir större rent befolkningsmässigt.

Det nya Europa då - vad händer med de öppna gränserna; kan man inte locka tandläkare från andra länder? Försök har gjorts - och görs fortfarande. Tandläkare från exempelvis Portugal har lockats till Sverige och detta har också varit lyckade experiment till stor del. Portugal hade ett överskott av tandläkare - Sverige ett underskott: en handskakning inledde ett samarbete och plötsligt så var en del av krisen löst.

Ingenting varar emellertid för evigt. Portugal fick även de viss brist - som en följd av ökad befolkning - och de verksamma tandläkare som sökt sig hit återvände till hemlandet igen. Dessutom fanns vissa språkliga förbistringar samt höga kostnader på sina håll - negativa detaljer att lägga i vågskålen, naturligtvis.

Kan problemet lösas? Alla problem kan lösas och i Sverige så finns det förslag på hur detta dilemma ska kunna hanteras på ett bra sätt för alla parter. Ett så viktigt yrke som tandläkare och det behov som fylls av en sådan måste vara till för alla. Frågan är bara hur? Man kan inte tvinga någon att flytta från Stockholm upp till Norrland där jobb finns. Några parter har pekat på sänkt skatt för tandläkare som flyttar som en lösning. Andra har pekat på att en del av studieskulden kan komma att skrivas av för den som väljer att jobba X antal år i samhällen/städer med stort behov. Ett annat intressant förslag - som förmodligen är bäst - är att utöka utbildningen och därmed ge fler chansen att ta examen inom detta viktiga yrke.

Om du söker efter en tandläkare tipsar vi denna hemsida: https://www.tandläkarebromma.nu

19 May 2020

Borsta tänderna två gånger om dagen och ät inte så mycket sött! Bra tips, men riktigt så enkelt är det inte. Vill du veta mer om tandvård så är tandläkartips.se bloggen som du ska läsa!

Här kan du läsa det mesta om tandläkare, tandhygienister, implantat och hur du på bästa sätt tar hand om dina tänder och mycket annat. Allt du behöver för att hålla karius och baktus borta.