Tandläkartips

Tandläkartips | Allt du vill veta om tandläkare

Då ska du söka akuttandvård

Eftersom väntetiden hos tandläkare ofta är lång erbjuder de flesta tandvårdsmottagningar i Stockholm akuttandvård, för de fall där behandlingen inte kan vänta utan måste ske snarast. Det går oftast att få en akuttid i Stockholm inom mindre än 24 timmar, och vissa mottagningar har till och med nattöppet och erbjuder akuttandvård dygnet runt.

När du får akuttandvård så lägger tandläkaren prioritet på att du ska bli av med smärtan och på att avhjälpa akuta problem som kan uppstå. Det handlar alltså oftast inte om några längre behandlingar utan tanken är att behandlingen ska gå så snabbt som möjligt och att man sedan bokar in en ny reguljär tid för uppföljande tandvård. Här går vi igenom när du absolut ska söka akuttandvård:

Om du har skadat eller slagit ut en tand

Om du på grund av en olycka eller våld fått en tand utslagen eller skadad så ska du alltid söka akuttandvård. Det gäller även om tanden verkar hel men du vet att den fått en smäll. Tandens rötter kan ha blivit skadad och om du väntar med att gå till tandläkaren kan du drabbas av kraftig smärta efter några dagar. Genom att söka akuttandvård kan tandläkaren undersöka tanden och se om några åtgärder måste göras.

Om du slår ut en tand ska du så fort som möjligt ta med den till en akuttandläkare. Chansen finns att det går att sätta tillbaka tanden och få den att växa fast igen, så att du slipper ersätta den med implantat eller protes. Förvara tanden i ett glas mjölk, eller allra helst i munnen, så att den inte torkar ut.

Om du har kraftig värk i en tand

Har du kraftig smärta i en tand kommer den inte att gå över av sig själv, utan du ska så fort som möjligt boka tid för akuttandvård. Antingen har bakterier kommit in till tandnerven och då måste tanden rotfyllas, eller så har tanden blivit skadad på något annat sätt.

Om en tand måste rotfyllas kan det i många fall göras direkt när du kommer in till akutmottagningen. Men om rotfyllningen bedöms bli komplicerad kan det hända att tandläkaren istället fyller tanden med ett bakteriedödande ämne som gör att smärtan försvinner, och så får du en ny tid för den riktiga rotfyllningen.

Andra orsaker att söka akuttandvård

Har du en fyllning eller plom som lossnat ska du alltid boka en akuttid. Utan fyllning blir tanden oskyddad och risken är stor för att den kan skadas eller bli infekterad utan sin skyddande fyllning. När du kommer in med en tappad fyllning så lägger tandläkaren en ny fyllning direkt så att tanden får ett nytt skydd.

Du ska också vara uppmärksam på om en av dina tänder blir grå. Att en tand blir grå är ett tecken på att den blivit skadad och fått en infektion. Tandläkaren röntgar tanden och ser om en rotfyllning behöver göras. I vissa fall kan det till och med bli tal om att dra ut tanden.

 

27 May 2020

Borsta tänderna två gånger om dagen och ät inte så mycket sött! Bra tips, men riktigt så enkelt är det inte. Vill du veta mer om tandvård så är tandläkartips.se bloggen som du ska läsa!

Här kan du läsa det mesta om tandläkare, tandhygienister, implantat och hur du på bästa sätt tar hand om dina tänder och mycket annat. Allt du behöver för att hålla karius och baktus borta.