Tandläkartips

Tandläkartips | Allt du vill veta om tandläkare

Därför behöver du en tandtekniker

Tänder och munhälsa är något man ofta inte funderar över förrän man får problem. Tandproblem kan medföra rejäla smärtor. För många är felaktig tandställning också ett kosmetiskt problem.

De problem som vi människor kan få med våra tänder kan delas in i två huvudgrupper. Den första handlar om att olika tillstånd ger smärtor. Karies kan ge hål som i sin tur medför att matrester fastnar på olika ställen. Kanske är de svåra att avlägsna och de kan bli sittande på olämpliga ställen och ge problem med dålig andedräkt och med inflammationer i tandköttet. Om karies förblivit oupptäckt under en längre period kan svår smärta uppstå när nerver börjar påverkas.

Andra tillstånd påverkar den psykiska hälsan mer. Tänder som växt snett och tänder som saknas är något som de flesta tycker ser väldigt tråkigt ut. Förutom detta kan det faktiskt ofta leda till att bett och tuggförmåga påverkas negativt.

Problem med tänder försvinner inte självmant

Tänder kan förorsaka problem som uppstår av olika orsaker. Oftast talar man om den typen av problem med felställningar och liknande som orsakas av genetiska faktorer. Det är också oerhört vanligt att tänder växer fel av liknande orsaker. Ibland vill inte barns mjölktänder ge upp sina positioner utan motstånd. Ibland vill permanenta tänder inte vänta på sin tur. Eller så kan tänder bara välja att anlända och växa på oväntade och ovälkomna ställen.

Men det är inte heller ovanligt att människor får problem med anledning av olyckor. Ta som exempel trafikolyckor på cykel. Otaliga är de personer, barn såväl som vuxna, som slagit ut en eller flera tänder i samband med att man ramlat av cykeln. Det känns inte som ett fullgott alternativ för den som råkat ut för detta att bara fortsätta livet, fast utan framtänder. Sist men inte minst finns en del sjukdomar som påverkar tänder negativt och gör att reparation blir en nödvändighet.

En tandteknikers arbete sker i skymundan

Samarbetet mellan din tandläkare och de tandtekniker hen valt att anlita utgör grunden för din tandhälsa. När din tandläkare konstaterat att det vore en bra lösning för dig med någon typ av implantat startar en process. Med olika typer av tekniker tar din tandläkare fram en modell av den tand som behöver bytas eller åtgärdas på annat sätt. Därefter tar tandteknikerns arbete vid och en protes eller ett implantat tillverkas med modern teknik. Slutresultatet kan inte skiljas från dina riktiga tänder!

15 Apr 2020

Borsta tänderna två gånger om dagen och ät inte så mycket sött! Bra tips, men riktigt så enkelt är det inte. Vill du veta mer om tandvård så är tandläkartips.se bloggen som du ska läsa!

Här kan du läsa det mesta om tandläkare, tandhygienister, implantat och hur du på bästa sätt tar hand om dina tänder och mycket annat. Allt du behöver för att hålla karius och baktus borta.