Tandläkartips

Tandläkartips | Allt du vill veta om tandläkare

Hur man blir mer nöjd med sina tänder

På vilket sätt kan man förändra sina tänders utseende och bli mer nöjd med sitt leende? Vad kan det innebära för livskvaliteten om man vantrivs med tänderna och vad är estetik inom tandvård?

De flesta sköter om sina tänder ganska bra genom att borsta tänderna och använda tandkräm. Men trots att man följer de vanliga direktiven så kan tänderna med tiden börja se tråkiga ut. Om man röker, snusar eller äter en sockerrik kost, så kan man kanske förstå att det inte är det bästa för tänderna. Men även om man följer tandvårdens direktiv så finns det risk att man ändå får en negativ påverkan på sina tänder och tandkött. När man går till tandläkaren, eller tandhygienisten, så är det viktigt att man är ärlig med hur man sköter sina tänder. Det skadar tandhälsan om man borstar tänderna för lite, men det skadar även tänderna om man borsta för länge och ofta. Och det är det få som känner till. Att även frukt och juicer kan skada tandemaljen liksom socker, är också ganska okänt. Samt att ett frekvent drickande av thé missfärgar tänderna.

Hur man kan försköna sitt leende

Ett leende är som vackrast när man visar sina tänder. Men om det saknas tänder, om de är sneda eller om tänderna är missfärgade, så kan man bli ovillig att visa sin tandrad. Det finns då en hel del saker som man kan göra för att förändra detta. Om själva tänderna saknas eller är sneda så kan man få hjälp att sätta in nya tänder eller korrigera bettet genom en tandställning. Båda dessa korrigeringar kan göras högt upp i åren, så det är inte för sent. Missfärgningar kan åtgärdas genom besök hos tandvården eller genom någon produkt som man kan använda hemma. Så det finns alltid möjlighet att göra förbättringar.

Dåligt mående på grund av utseendet

Om man är missnöjd med sina tänder så kan det gå så långt som till att man inte ens vill hitta en partner att leva med. Missnöjet har inte med tändernas funktion att göra utan det handlar om utseendet, estetiken. Men påverkan på patienten blir så påtaglig att det kan mynna ut i andra fysiska och psykiska bekymmer och åkommor. Funktion och estetik delas åt, men det innebär inte att man i alla fall tar mindre allvarligt på estetiken. Och även estetiska bekymmer kan i vissa fall bekostas av staten.

19 May 2020

Borsta tänderna två gånger om dagen och ät inte så mycket sött! Bra tips, men riktigt så enkelt är det inte. Vill du veta mer om tandvård så är tandläkartips.se bloggen som du ska läsa!

Här kan du läsa det mesta om tandläkare, tandhygienister, implantat och hur du på bästa sätt tar hand om dina tänder och mycket annat. Allt du behöver för att hålla karius och baktus borta.