Tandläkartips

Tandläkartips | Allt du vill veta om tandläkare

Tandläkartips

Sida 3

RSS

Hur man blir mer nöjd med sina tänder

19 May 2020

På vilket sätt kan man förändra sina tänders utseende och bli mer nöjd med sitt leende? Vad kan det innebära för livskvaliteten om man vantrivs med tänderna och vad är estetik inom tandvård?

De flesta sköter om sina tänder ganska bra genom att borsta tänderna och använda tandkräm. Men trots att man följer de vanliga direktiven så kan tänderna med tiden börja se tråkiga ut. Om man röker, snusar eller äter en sockerrik kost, så kan man kanske förstå att det inte är det bästa för tänderna. Men även om man följer tandvårdens direktiv så finns det risk att man ändå får en negativ påverkan på sina tänder och tandkött. När man går till tandläkaren, eller tandhygienisten, så är det viktigt att man är ärlig med hur man sköter sina tänder. Det skadar tandhälsan om man borstar tänderna för lite, men det skadar även tänderna om man borsta för länge och ofta. Och det är det få som känner till. Att även frukt och juicer kan skada tandemaljen liksom socker, är också ganska okänt. Samt att ett frekvent drickande av thé missfärgar tänderna.

Hur man kan försköna sitt leende

Ett leende är som vackrast när man visar sina tänder. Men om det saknas tänder, om de är sneda eller om tänderna är missfärgade, så kan man bli ovillig att visa sin tandrad. Det finns då en hel del saker som man kan göra för att förändra detta. Om själva tänderna saknas eller är sneda så kan man få hjälp att sätta in nya tänder eller korrigera bettet genom en tandställning. Båda dessa korrigeringar kan göras högt upp i åren, så det är inte för sent. Missfärgningar kan åtgärdas genom besök hos tandvården eller genom någon produkt som man kan använda hemma. Så det finns alltid möjlighet att göra förbättringar.

Dåligt mående på grund av utseendet

Om man är missnöjd med sina tänder så kan det gå så långt som till att man inte ens vill hitta en partner att leva med. Missnöjet har inte med tändernas funktion att göra utan det handlar om utseendet, estetiken. Men påverkan på patienten blir så påtaglig att det kan mynna ut i andra fysiska och psykiska bekymmer och åkommor. Funktion och estetik delas åt, men det innebär inte att man i alla fall tar mindre allvarligt på estetiken. Och även estetiska bekymmer kan i vissa fall bekostas av staten.

Bristen på tandläkare oroar

19 May 2020

Tandläkare är en bristvara i dagens Sverige och inte mycket tyder på att detta kommer att lösas inom den närmaste framtiden. Det finns två stora anledningar till varför det idag syns en tandläkarbrist: vår demografi och det faktum att många verksamma tandläkare närmar sig åldern för pension. Det här slår split i vårt samhälle.

Det senare är ett påstående som riskerar att bli en het potatis i framtiden - och som redan nu börjar närma sig väldigt varma temperaturer. Det handlar nämligen om stad och land, norr och söder och om den urbanisering som sker i vårt land. Gällande tandläkare så kan du nämligen ställa frågan om det finns en brist på sådana i Stockholm och enbart mötas av förvirring.

I Stockholm finns det tretton tandläkare på ett dussin - där finns det inga problem för invånarna att få en tid och en undersökning utförd. Ställer du däremot samma fråga i Norrland så kommer svaret att vara det motsatta: där har det varit en påtaglig brist på tandläkare under en lång tid. Det föder frustration - men även viss kreativitet.

Det senare innebär att många mottagningar i Norrland trollar fram lösningar som går utanpå hur det normalt ser ut då man besöker en tandläkare. Man arbetar mer som ett lag och där en tandläkare har det övergripande ansvaret medan sköterskorna är de som exempelvis sköter undersökningar och diagnostiserar under ledning och guidning från tandläkaren. Det ger effektivare och smartare flöden i verksamheten. Något som också, som sagt, behövs.

Frågar man en tandläkare i Norrland om denne skulle behöva några nya kollegor så är det inte omöjligt att höra att det skulle vara välkommet med inte en, inte två utan tio nya tandläkare. Ser man dessa siffror så förstår man också vilken påfrestning som åligger dessa mottagningar.

Många tandläkare går i pension samtidigt

År 2015 så fanns det i Sverige 7800 tandläkare. Av dessa så var 2600 i åldern mellan 55-64 år. Därtill så arbetade ungefär 700 stycken trots att de egentligen kunnat välja att pensionera sig. Det är alltså fem år sedan och även om det tillkommit nya tandläkare så kan man se att det är ytterst problematiskt: återväxten är inte tillräcklig. Till detta så ska vi även nämna att Sverige har en växande befolkning - vi blir fler för varje år som går och det skapar nya behov. Invandring, längre livslängd och ett ökat barnafödande bidrar till att vårt land blir större rent befolkningsmässigt.

Det nya Europa då - vad händer med de öppna gränserna; kan man inte locka tandläkare från andra länder? Försök har gjorts - och görs fortfarande. Tandläkare från exempelvis Portugal har lockats till Sverige och detta har också varit lyckade experiment till stor del. Portugal hade ett överskott av tandläkare - Sverige ett underskott: en handskakning inledde ett samarbete och plötsligt så var en del av krisen löst.

Ingenting varar emellertid för evigt. Portugal fick även de viss brist - som en följd av ökad befolkning - och de verksamma tandläkare som sökt sig hit återvände till hemlandet igen. Dessutom fanns vissa språkliga förbistringar samt höga kostnader på sina håll - negativa detaljer att lägga i vågskålen, naturligtvis.

Kan problemet lösas? Alla problem kan lösas och i Sverige så finns det förslag på hur detta dilemma ska kunna hanteras på ett bra sätt för alla parter. Ett så viktigt yrke som tandläkare och det behov som fylls av en sådan måste vara till för alla. Frågan är bara hur? Man kan inte tvinga någon att flytta från Stockholm upp till Norrland där jobb finns. Några parter har pekat på sänkt skatt för tandläkare som flyttar som en lösning. Andra har pekat på att en del av studieskulden kan komma att skrivas av för den som väljer att jobba X antal år i samhällen/städer med stort behov. Ett annat intressant förslag - som förmodligen är bäst - är att utöka utbildningen och därmed ge fler chansen att ta examen inom detta viktiga yrke.

Om du söker efter en tandläkare tipsar vi denna hemsida: https://www.tandläkarebromma.nu

Söker du en tandläkare i Hallonbergen?

24 Apr 2020

Fördelen med att bo i Stockholm är att man har ett enormt utbud att välja bland. Detta oavsett om det handlar om tjänster eller produkter. I och med att Stockholm dessutom kan erbjuda så pass fina - och smidiga - kommunikationer mellan förorter och olika stadsdelar så ligger hela staden öppen. Det kan vara värt att sitta en halvtimme i buss om man tjänar femhundra kronor på det, eller hur? Att exempelvis välja en tandläkare i Hallonbergen snarare än en tandläkare i City kan man tjäna mycket pengar på.

Just tandläkare är ett yrke som det finns ett överflöd av i Stockholm. Detta till skillnad mot andra delar av landet där det motsatta syns - där har man en brist. Man kan således skatta sig lycklig över att bo och leva i Stockholm gällande just den saken. Ännu lyckligare kan man känna sig då man dessutom ser vad konkurrensen mellan tandläkare för med sig. Priserna blir lägre, servicen blir högre, lokalerna fräschare och - i många fall - kvaliteten högre. Att priserna blir bättre är en följd av att tandläkare som driver en mottagning i privat regi också sätter sina egna priser.

Jämför du priset för en specifik behandling eller en undersökning hos en tandläkare i Hallonbergen och en som har sin mottagning i centrala Stockholm så kan det skilja flera hundralappar. Där finns det all anledning att hålla ögonen öppna.

Kvalitet före ett lågt pris

Naturligtvis så kan man även vända på steken och ställa sig frågan om man får vad man betalar för? Inom andra yrken kan man se att många aktörer använder ett lågt pris som det enda sättet att locka till sig kunder - man vet att man inte håller samma klass som andra aktörer på marknaden och man vet också att folk i gemen håller hårt i plånböckerna. Gäller detta även för tandläkare - finns det en risk i att en tandläkare som håller lägre priser också per se håller en lägre kvalitet? Inte nödvändigtvis.

Däremot så bör man undersöka detta innan. Besök gärna lokalerna och skaffa dig en egen bild av hur verksamheten ser ut. Kolla på internet hur hemsidan är utformad och se vilka behandlingar som erbjuds. Finns det specialister anslutna till verksamheter - har man något samarbete med exempelvis tandtekniker på någon närliggande mottagning? En annan sak som man kan titta närmare på gäller kundomdömen.

Se omdömen av andra kunder

Många tandläkare är väldigt aktiva med att be patienten skriva omdömen som de sedan kan använda på den egna hemsidan. Det är bra - vilka andra kan ge en rättvis bedömning kring en behandling än de som just fått en sådan utförd? Kort sagt: var lite uppmärksam innan du väljer och låt inte plånboken vara den som gör valet åt dig.

Tandläkare är överlag ganska billiga att besöka i Stockholm så du kommer ändå att få den vård du behöver till ett rimligt pris. Du behöver inte jaga den billigaste mottagningen. Det viktiga är att du hittar en tandläkare som kan hjälpa dig med den vård och den omsorg du behöver. Om denne sedan har sin mottagning i Hallonbergen, i Bromma eller på Södermalm är i sammanhanget irrelevant. Du har möjlighet att välja, det har man inte i andra svenska städer.

Ersätt dina förlorade eller skadade tänder med tandimplantat

18 Apr 2020

Ditt leende är det första en annan människa ser och utan leenden blir världen lite tråkigare. Det kan också vara smärtsamt att vara utan tänder så här kan ett tandimplantat vara lösningen.

Att leva utan tänder eller med en skada i munnen kan vara både smärtsamt och det kan också vara en social belastning. Till exempel när du träffar en ny människa så vill du givetvis kunna le utan att behöva tänka på att hur din mun ser ut. Det är för många pinsamt att leva med en mun utan tänder och ingen människa ska behöva skämmas. Så visst vore det fantastisk att kunna le brett helt obehindrat och det är möjligt med dagens fina tandimplantat du kan få hos en tandläkare. Ett tandimplantat kan förutom ge dig ett vackert leende också underlätta ditt matintag. Eftersom det kan vara svårt och även smärtsamt att tugga mat med flera förlorade tänder i din mun. Med tandimplantat kan du tugga som vanligt och istället njuta av maten.

Hur går det till?

Nu kanske du funderar över hur det fungerar med ett tandimplantat? Det är en lätt procedur som kommer att förändra ditt liv och ditt tandimplantat kommer att fungera som vanliga tänder. Det första som sker är att du kommer få göra en grundlig kontroll och du diskuterar tillsammans med din tandläkare proceduren. Innan proceduren utförs så undersöks dina tänder noggrant och din munhälsa ses över. Det är mycket viktigt att du inte har några infektioner i munnen innan det är dags att sätta dit tandimplantatet. Det är med hjälp av titanskruvar som implantatet kommer att sitta på plats och de skruvas i käkbenet. Väl där så sitter tandimplantatet på plats och du kommer uppleva känslan som att det är dina tänder.

Skötsel av dina tandimplantat

Att ha en god munhälsa är alltid viktigt oavsett om du har ett tandimplantat eller inte. Men vid ett tandimplantat så är det extra viktigt att hålla rent för att på så sätt se till att de är friska. För även ett tandimplantat kan drabbas av infektioner och det vore ju synd när du genomgått denna procedur. Så det bästa är att hålla sig till tandläkarens rekommendationer om att borsta tänderna morgon och kväll. Ett tips är att skaffa en eltandborste för den är väldigt effektiv. Du ska använda dig av tandtråd och det är bra om du sköljer munnen med ett bra munskölj varje dag. Vi rekommenderar att läsa mer om tandimplantat på denna hemsida: https://www.tandimplantatstockholm.nu/

Därför behöver du en tandtekniker

15 Apr 2020

Tänder och munhälsa är något man ofta inte funderar över förrän man får problem. Tandproblem kan medföra rejäla smärtor. För många är felaktig tandställning också ett kosmetiskt problem.

De problem som vi människor kan få med våra tänder kan delas in i två huvudgrupper. Den första handlar om att olika tillstånd ger smärtor. Karies kan ge hål som i sin tur medför att matrester fastnar på olika ställen. Kanske är de svåra att avlägsna och de kan bli sittande på olämpliga ställen och ge problem med dålig andedräkt och med inflammationer i tandköttet. Om karies förblivit oupptäckt under en längre period kan svår smärta uppstå när nerver börjar påverkas.

Andra tillstånd påverkar den psykiska hälsan mer. Tänder som växt snett och tänder som saknas är något som de flesta tycker ser väldigt tråkigt ut. Förutom detta kan det faktiskt ofta leda till att bett och tuggförmåga påverkas negativt.

Problem med tänder försvinner inte självmant

Tänder kan förorsaka problem som uppstår av olika orsaker. Oftast talar man om den typen av problem med felställningar och liknande som orsakas av genetiska faktorer. Det är också oerhört vanligt att tänder växer fel av liknande orsaker. Ibland vill inte barns mjölktänder ge upp sina positioner utan motstånd. Ibland vill permanenta tänder inte vänta på sin tur. Eller så kan tänder bara välja att anlända och växa på oväntade och ovälkomna ställen.

Men det är inte heller ovanligt att människor får problem med anledning av olyckor. Ta som exempel trafikolyckor på cykel. Otaliga är de personer, barn såväl som vuxna, som slagit ut en eller flera tänder i samband med att man ramlat av cykeln. Det känns inte som ett fullgott alternativ för den som råkat ut för detta att bara fortsätta livet, fast utan framtänder. Sist men inte minst finns en del sjukdomar som påverkar tänder negativt och gör att reparation blir en nödvändighet.

En tandteknikers arbete sker i skymundan

Samarbetet mellan din tandläkare och de tandtekniker hen valt att anlita utgör grunden för din tandhälsa. När din tandläkare konstaterat att det vore en bra lösning för dig med någon typ av implantat startar en process. Med olika typer av tekniker tar din tandläkare fram en modell av den tand som behöver bytas eller åtgärdas på annat sätt. Därefter tar tandteknikerns arbete vid och en protes eller ett implantat tillverkas med modern teknik. Slutresultatet kan inte skiljas från dina riktiga tänder!

Effektiva tips för bättre tandhälsa

14 Apr 2020

Alla vill vi väl ha en fräsch andedräkt och bättre munhygien. Förutom att regelbundet besöka en tandläkare, finns det en del saker man kan göra själv för att förbättra sin munhygien.

En fräsch mun är inte bara skönt för en själv, utan också för folk i ens omgivning. För med dålig munhälsa kommer också dålig andedräkt. Förutom att regelbundet besöka tandläkaren och borsta tänderna två gånger om dagen så finns det en hel del saker som man själv kan göra för att förbättra sin munhälsa. Men det finns också saker och ting som bör undvikas. En viktig övergripande sak som gäller för bra munhälsa är att hålla munnen ren från rester och annat. Detta kan exempelvis göras genom vatten eller fluor.

Fluor och vatten är bra

Debatten om fluor och om dess verkan är bra eller dålig för ens mun måste upphöra. Fluor är bra för munhälsan då det först och främst stärker emaljen. Det vanligaste och kanske smidigaste sättet att ta upp fluor på är att använda en fluortandkräm. Vanligt är också att man sköljer munnen med munskölj innehållande fluor. Ett tips vid sköljning är att göra det efter en måltid istället för att göra det i samband med tandborstningen. Om man använder tandkräm med fluor så tar ändå munnen upp maximalt med fluor och sköljningen är då bara onödig. Ett annat tips för att bibehålla god munhälsa är att dricka mycket vatten. Då sköljs munnen och matrester och annat försvinner. Gillar man inte vatten kan man tugga tuggummi efter att man ätit, då försvinner matrester och annat som är skadligt för munnen.

Saker att undvika för en bättre munhälsa

Förutom att skölja med fluor, dricka mycket vatten och tugga tuggummi så finns det även saker som bör undvikas. Man bör exempelvis undvika att småäta. Tänderna måste nämligen få vila, därför bör man vänta minst tre timmar mellan måltiderna. Sen bör man också undvika sura och söta drycker, i den mån det går. Och om man nu skulle dricka en söt eller sur dryck så bör man ta till vana att efteråt skölja munnen med vatten. Sedan bör förstås rökning och snusning undvikas. Tandlossning är 3–5 gånger vanligare hos en rökare och snus skadar tandköttet. Visserligen så finns det de som påstår att snus minskar hål i tänderna, men detta har enbart att göra med att snus gör så att saliv utsöndras, saliv som skyddar munnen. Att tugga tuggummi hade alltså gett samma effekt. Läs mer på denna sajt: https://www.akuttandläkarestockholm.net

När ditt leende står i centrum är det tandvård som gäller

18 Mar 2020

Vill du att ditt leende ska fånga andra människors uppmärksamhet? Hur får du tänderna att vara till din fördel istället för nackdel? Om du tar väl hand om dina tänder så slipper de gå sönder.

Visst är det vackert med ett bländande leende där tänderna står på rad och lyser vita och fina. Det visas så ofta i reklamen att man skulle kunna tro att alla människor borde se ut på det viset. Men handen på hjärtat. Är det så vi ser ut egentligen? Vi är nog många som skulle önska oss en rakare tandrad och ett friskare leende. Hör du till dem som kan visa upp ett leende med vita tandrader så är det bara att gratulera. För oss andra är det kanske värre beställt. Du som känner att du inte platsar in bland de raka tänderna utan har lite defekter här och där kanske har ett behov av att rätta till det ena eller det andra. Som tur är finns det hjälp att få.

Fyllningar och lagningar

Vi är säkert en hel del som önskar att tänderna hade mindre fyllningar. På det glada 60- och 70-talet hyllades amalgamet som en riktig kung och gjorde sina erövringar i var mans mun. Glatt borrade man upp fullt fungerande tänder för att fylla oroväckande djupa gropar med amalgam. Det betraktades då som förebyggande. Istället har det senare upptäckts att amalgam kan ställa till med stor skada och orsaka allsköns sjukdomstillstånd. Idag fylls hålen i tänderna hellre igen med en sorts plast som anses ofarlig. Har du munnen full av amalgam kan det vara på plats med en sanering. Det ska då göras försiktigt och helst med en tand i taget. Tar du alla på en gång kan det sippra ut gifter och ställa till med lite elände i din kropp. Tala med din tandläkare och hör vad dagens expertis har att säga.

Tandjustering och tandblekning

Det finns de av oss som längtat färdigt efter en vackrare tandrad och ett trevligt leende och nu vill göra slag i saken. Du kanske tycker att det är dags att slå till för att ordna till den förändring du alltid velat göra. Ja, varför vänta. Din munhälsa är minst lika viktig som någon annan del av kroppen. Det är viktigt att känna sig trygg hos sin tandläkare och att känna sig väl till mods efteråt. Då kan man lätt fyra av ett leende.

Tandläkare i området kring Östermalm

16 Mar 2020

Letar du efter en ny tandläkarmottagning där du bor? Kanske du precis har flyttat och nu vill finna en tandläkare på Östermalm, i närheten av där du bor? Läs vidare här för att få veta mer.

Om man flyttar, kanske väldigt långt ifrån där man tidigare bodde, så kan man behöva byta både vårdcentral och tandläkarmottagning för att få dessa lite närmare ens nya bostad. Om du söker efter tandläkare på Östermalm, så finns det flera stycken olika att välja bland. Kika över lite på nätet om vad som finns i just ditt område där du bor och fundera över om det är någonting särskilt som du önskar eller behöver av en tandläkare. Vissa tandläkarmottagningar specialiserar sig inom olika områden. En del är väldigt bra på att ta hand om patienter som upplever tandläkarskräck till exempel.

Tandläkaren för just dig

För att hitta sig en riktigt bra tandläkare som lyssnar, stödjer och hjälper dig med dina tänder så behöver du kanske gå dit och träffa några stycken olika först, innan du bestämmer dig för vilken du vill ha. Oftast så finns det flera olika tandläkare att välja bland på en och samma mottagning, men de alla som arbetar där ska finnas till för just dig och dina behov. Har du en tandläkarskräck till exempel, så ska de hjälpa dig på bästa sätt för att du ska kunna få din tandvård utförd ändå. Många med skräck för tandläkare väljer att inte ens gå till tandläkaren längre, på grund av sin rädsla. Då har man antagligen inte stött på rätt person ännu.

Funktion och estetik

En riktigt bra tandläkare ska se till patientens allra bästa. De ska se till att patienterna får den allra bästa vård, utefter deras egna förutsättningar. Tänderna ska hålla hela livet, men ibland så gör de ju inte det och man måste kanske laga eller dra ut en tand. Tänderna i munnen ska fylla sin funktion och du ska kunna använda dina tänder precis som vanligt, utan svårigheter om tandläkaren har gjort sitt jobb. Rent estetiskt så är det många som anser att tänderna är en accessoar och att ett vitt leende är viktigt. En tandläkare kan även hjälpa sina patienter med den rent estetiska vården, bleka tänder och göra leenden vitare och finare än någonsin förut för sina patienter. Du ska kunna lita på din tandläkare och känna dig trygg i deras händer. 

Hitta prisvärda tandimplantat i Stockholm

10 Jan 2020

Då man talar om tandläkare så handlar den vanliga visan om att det gör ont att besöka en tandläkare, att det är dyrt och, i vissa delar av Sverige, att det är svårt att överhuvudtaget få en tid. En av dessa “sanningar” kan vi direkt slå hål på. Det behöver nämligen inte alls vara dyrt att gå till en tandläkare. För att förstå detta så måste man också se att en tandläkarmottagning är som vilket företag som helst om man ser bakom det faktum att man erbjuder livsviktig vård.

För, en tandläkare i privat regi måste tjäna pengar och det handlar då om att dra till sig nya kunder - och samtidigt behålla de gamla. Hur gör man då det? Primärt genom priset. Det här blir allra tydligast i Stockholm där konkurrensen är som allra störst. Vi kan säga att du - som många andra - drabbats av tandlossning och behöver ett tandimplantat. Normalt sett så kostar det ganska mycket att operera in ett tandimplantat - det handlar om ett stort ingrepp, det handlar om dyr teknologi och kostsamt material i form av titan.

Dyrt - men fullt förhandlingsbart; åtminstone om man ser till tandimplantat i Stockholm och skillnaden i pris mellan olika mottagningar där. Tandimplantat kan skilja flera tusenlappar beroende på vilken mottagning man väljer och där finns det alltså all anledning att slå hål på myten om att det alltid är dyrt att besöka en tandläkare.

Leende i närbild

Besök en tandläkare regelbundet och slipp tandimplantat

Dessutom - och här som en lite annorlunda infallsvinkel: vad är det som gjort att du tvingats till att besöka en tandläkare för att operera in tandimplantat? I de flesta fall - vi bortser här från sjukdomar och medicinering - så beror tandlossning på misskötsel där man slarvat med tandborstning, tandtråd och - här är poängen: att gå till tandläkaren.

Vår poäng är att man sparar pengar genom att regelbundet betala en lägre, årlig kostnad för att korrigera mindre problem på en tandläkarmottagning än att - som i vårt exempel - tvingas till ett större ingrepp som att operera in tandimplantat och jaga bästa möjliga pris i Stockholm.

Se till att få alla alternativ presenterade för dig

Tandimplantat är den bästa lösningen vid just tandlossning. I och med att man använder sig av skruvar gjorda av titan så finns en god möjlighet att se att tanden i fråga tas upp av kroppen och att detta innebär att man får en tand som känns precis som vanligt. Men, det bär en kostnad. Alla har inte råd med tandimplantat - även om man hittar en prisvärd behandling i Stockholm - och det finns andra alternativ som är billigare.

Löständer - tandproteser - är idag välutvecklade och ser bättre ut än gårdagens modeller. Det finns ingen som kan se skillnad på vanliga tänder och de tandproteser som används. Däremot så påverkar tandproteser vardagen. Du kan, till skillnad mot tandimplantat, känna att det inte är normala, vanliga tänder i din mun. Där handlar det emellertid ofta om vana; efter en tid så vänjer man sig vid sina tandproteser också.

Besöker du en tandläkare i Stockholm så ska båda dessa alternativ presenteras för dig och det är du som slutligen bestämmer. Givetvis med tandläkarens översyn och kunskap att luta dig mot.

10 rutiner tandläkare tipsar om när du borstar ditt barns tänder

13 Dec 2019

Barn är inte alltid samarbetsvilliga när det gäller tandvård. Vill du få hjälp av tandläkare att få in en bra rutin vid tandborstningen? Läs och få bra tips!

Vikten av att ända från början få in en rutin och vänja ditt barn vid tandvård, hygien och regelbunden tandborstning kan inte överskattas. Ju tidigare man börjar ju lättare har barnet att vänja sig vid proceduren. Daglig tandborstning är ändå grunden för en god tandhälsa. Problem med tänder är dyrt och smärtsamt. Kan man som förälder förebygga detta är mycket vunnet och barnen besparas förhoppningsvis en hel del problem. 

Det är däremot inte alltid helt enkelt att få ett litet barn att acceptera att tänder ska borstas. Ibland gäller detsamma även för äldre barn, för den delen. Därför är det extra viktigt att som förälder skapa en situation där barnet både känner sig tryggt och upplever tandborstningen som något positivt. Att lägga en bra grund för framtiden är inte svårt om du bara skapar rutiner som upplevs som roliga och positiva. Vi ska gå igenom en del tekniker för detta!

Att skapa goda vanor med glada rutiner

 1. Att börja tidigt är en bra regel. Små barn undersöker världen med munnen, tandborsten är inget undantag.
 2. Ett litet mjukt barn ska ha en liten mjuk tandborste.
 3. Använd mild tandkräm i lagom mängd, lika mycket tandkräm som ryms på barnets lillfingernagel blir bra.
 4. Skapa en bra rutin. 2 minuter, 2 gånger om dagen!
 5. Tänk på att borsta även tandköttet.
 6. Tandborstningen ska ske mjukt, med milda tag.
 7. Spädbarn och små barn kan få tänderna borstade liggandes med kroppslig närhet.
 8. Att lyfta läppen mjukt är ett bra tips för att komma åt överallt.
 9. Borsta enligt samma ordning varje gång, och vid samma tid.
 10. Testa appen Rocka munnen! Hjälp för föräldrar och barn med tid, rutin och glädje.

En positiv och bra start med munhygien

Att skapa glada och positiva rutiner är att skapa goda rutiner. Att ända från spädbarnsåldern introducera tandborstning är ett perfekt sätt att få barnet att se tandvård som ett naturligt inslag i vardagen. Det är inte heller någon dum idé att låta barnen se föräldrarna borsta, glatt och omsorgsfullt. Barn gör som du gör - fast ibland med viss tveksamhet till en början. Belöningen för dig som förälder är egentligen självklar. Ditt barn får färre hål och slipper att laga dylika hos tandläkaren. Längre fram i livet är vinsterna ännu större för dina barn då de slipper många utgifter. Kom ihåg att barn behöver hjälp och övervakning ända upp till 10-12-årsåldern.

När du behöver tandläkare i Sundbyberg

27 Nov 2019

Har du någon gång gått till en tandläkare som du tycker bara tittar inuti din mun, och sedan tar hutlösa 900 kronor i betalt? Du känner dig både snopen, rånad och ganska så besviken över att bara sitta stilla i en tandläkarstol och sedan behöva hosta upp nästan 1 tusenlapp. Nästa gång vill du minsann att de åtminstone lagar ett hål innan du går tillbaka dit, eller?

Går du däremot till en tandläkare som pedagogiskt nog förklarar vad hon, eller han gör, när hon tittar inuti din mun, och tar röntgenbilder på dina tänder, kanske du inte känner dig lika rånad, lurad eller snuven på dina pengar. Här listar vi vad en tandläkare borde göra när hon eller han undersöker dina tänder.

 1. En tandläkare borde ta minst 4 röntgenbilder på dina tänder innan hon, eller han kan göra sig en uppfattning om hur det står till med dina tänder.
 2. En tandläkare bör ge dig tips och råd om just dina tänder och vad du borde göra för att just dina tänder ska må bra i framtiden.
 3. Har du behov av någon speciell behandling eller tandblekning, om man så önskar, så kan tandläkaren ta det med dig när du ändå är där på besök.
 4. Du bör få ett kostnadsförslag av din tandläkare om det är så att du behöver en ytterligare behandling eller om du till exempel skulle vilja göra en tandblekning.

Dagens generation har bra tänder

De som nu växer upp, växer upp med medvetna föräldrar vad gäller tänder och tand- och munhälsa. Många föräldrar börjar tidigt att borsta sina barns tänder. Det gör att de ungas tänder sällan får några hål i tänderna. Det är ju otroligt bra. Trots det bör man ändå gå regelbundet till en tandläkare. Har man bra tänder, så behöver man inte genomgå så mågna lagningar av sin tänder. Däremot så kan tänderna med tiden bli mörka av kaffe- och tedrickande. De blir slitna av drycker som innehåller kolsyra och liknande drycker. Det är därför de behöver gå till tandläkare regelbundet. Går man regelbundet till en tandläkare för kontroller så kan tandläkaren stävja kommande problem med tänderna så att det inte blir komplikationer. Det kan vara allt från att tänderna växer för tätt, så att det lätt bildas hål mellan tänderna, eller att bettet är snett och bör rättas till så att man inte får framtida problem med käken.

Behöver du en duktig tandläkare i Sundbyberg? Då kan du läsa mer om tandläkare i Sundbyberg här: tandläkaresundbyberg.com.

Skaffa tandläkarförsäkring?

17 Jun 2019

Funderar du på att skaffa en bra tandläkarförsäkring? Ska man försäkra sina tänder nu också, kanske du tänker. Riktigt så är det nu inte riktigt med en tandläkarförsäkring.  Istället för att försäkra tänderna, så försäkrar du dig inför att få en bra tandvård. För mellan 100-700 kronor i månaden (enligt Folktandvårdens premier) så betalar man varje månad, och får då tandvården "gratis" (gratis är det ju inte men då ingår tandvården i priset). Man får inte nya kronor eller tandimplantat för pengarna, men man får lagade hål, och allt som ingår i en basvård. Bara att gå till tandläkare en gång i månaden går på 800 kronor (det lägsta priset). Då lönar det sig att gå ofta till tandläkare och ju äldre som du blir desto oftare lär du behöva gå till en tandläkare.

Enda kostnadsfria är att sköta om tänderna

Det enda som inte kostar något är att låta bli allt som är sött, och borsta tänderna noggrant varje morgon och kväll. Dessutom bör man alltid använda tandtråd och mellan målen äta fluortabletter. Så du ser, det är nästan omöjligt att helt kostnadsfritt slippa tandläkare. Det finns nämligen socker i nästan all maten; bara i smörgåsskinkan och i brödet har du socker. Du har dessutom socker i flingorna som du äter på morgnarna. Även om man på ett stoiskt sätt skulle låta bli att äta godis, får du ändå i dig socker, så gott som varje dag. Äter du russin, får du i dig socker, liksom tomater, äpplen och apelsiner. Mest fruktsocker finns det i banan. Så det går inte att inte alls äta socker.

Skaffa dig en duktig tandläkare

Istället är det bättre att äta "normalt", det vill säga, all slags mat, och mycket grönsaker. Det är bäst om man inte äter godis varje dag, men någon gång i veckan kan man kosta på sig att äta lite godsaker. Istället är det bättre att gå till tandläkare regelbundet. Man kan faktiskt få andra skador på sina tänder än hål av karies. Bara det att man kanske borstar sina tänder på fel sätt, kan ge skador på tänderna. Och då är det illa. En tandläkare kan däremot hjälpa till med de slags skador som man kan drabbas av, när man lever sitt liv, som man är van vid. De flesta människor mår bättre utan att vara besatta av vad man får äta och inte äta. Det är roligare att leva när man inte måste tänka på vad man stoppar i sig. Behöver du få tag i en tandläkare i Stockholm? Läs då mer på: https://www.tandlakare-stockholm.nu.

När du inte har råd med tandvård

5 Mar 2019

Ibland kan man behöva tandvård utan att ha möjlighet att betala för den. Här visar vi på olika lösningar för personer som hamnat i denna besvärliga situation. Om man inte får hjälp så är risken att man hamnar i en ond cirkel och att man behöver ännu mer tandvård som man inte har råd med, och så vidare.

Om du har akuta besvär så måste du få hjälp av en tandläkare så fort som möjligt. Då kan en utväg vara att fråga om en mindre kostsam behandling. Vissa material är dyrare än andra och ibland kan det finnas valmöjligheter som inte är lika svåra för ekonomin. Fyllning istället för en dyrare krona är en möjlighet, en brokonstruktion istället för ett implantat en annan. Ibland kan det också vara rimligt att dra ut en tand istället för att behandla eller ersätta den.

Lån eller avbetalning

Om du inte har råd med den betalning du vill ha kan du kanske få dela upp på en avbetalningsplan. Det är dock inte alla mottagningar som accepterar detta.

Vissa tandläkare kan även hjälpa till med att ordna ett lån i någon form. Innan du tar beslut om lån, jämför räntor mellan olika banker och andra långivare!

Om du har akuta besvär som bara måste åtgärdas omedelbart så måste du undersökas av en tandläkare. Om det då beslutas att du kommer att behöva omedelbar behandling så måste tandläkaren utföra en behandling eller hänvisa till en annan mottagning som erbjuder akuttandvård.Om du inte kan betala direkt så får du en räkning, som måste betalas innan förfallodagen. Om den inte betalas efter några påminnelse riskerar du ett besök från inkassobolag eller i värsta fall kronofogden.

Hjälp från socialtjänsten

Fungerar ingen av de ovan nämnda finansieringsmetoderna så går det i vissa fall att få hjälp av socialtjänsten. Där kan ansöka om försörjningsstöd.

Ofta kan man få hjälp med finansiering av akut tandvård som bara inte kan vänta. Det handlar om fall där det är risk för feber, infektioner eller andra problem, men detta är sällan glasklart, reglerna för vilka behandlingar som ger rätt till försörjningsstöd varierar mellan olika delar av Sverige. Exempelvis kan du ibland få betala själv om du redan får någon typ av bistånd eller om du redan har pengar på banken eller någon annan form av tillgångar. I vissa kommuner i landet finns speciella läkarmottagningar för hemlösa där man även kan få tillgång till tandvård om man saknar bostad.

Borsta tänderna två gånger om dagen och ät inte så mycket sött! Bra tips, men riktigt så enkelt är det inte. Vill du veta mer om tandvård så är tandläkartips.se bloggen som du ska läsa!

Här kan du läsa det mesta om tandläkare, tandhygienister, implantat och hur du på bästa sätt tar hand om dina tänder och mycket annat. Allt du behöver för att hålla karius och baktus borta.